قالب سواب پزشکی

پلاستیک (بسیار انعطاف پذیر و به راحتی شکسته نشود)

یکبار مصرف

سبک و حمل اسان

 Medical Plastic swab

 Medical Plastic swab mould