خدمات ماشینکاری فرز CNC

برخی از خدمات قابل ارائه به شرح ذیل میباشند

-اورهال و بازسازی قالب های دقیق پزشکی نظیر قالب سرنگ

-اورهال و بازسازی قالب های فول هاترانر (full hot runner refurbishment)

-اورهال و بازسازی قالب های پریفورم اروپایی (Refurbishment of Preform mold)

-اورهال و بازسازی قالب های جدار نازک ظروف بسته بندی و قالب بطری نوشایه , قالب بطری (Refurbishment of thin wall Swiss made molds)

-اورهال و بازسازی قالب های کانکتور الکتریکی (Refurbishment of electrical connector molds)

 • ترمیم و بازسازی خط جدایش در قالب تزریق پلاستیک و قالب دایکاست
 • رفع نشتی راه آب قالب پلاستیک
 • رفع پلیسه محصول پلاستیک
 • ترمیم نواحی آسیب دیده داخل حفره ( کویتی)
 • ترمیم کشویی ها
 • ترمیم لبه ها ؛ گوشه ها و پریدگی
 • اصلاح گیت تزریق
 • ترمیم ترک کویتی
 • اصلاح سنبه
 • بازسازی لبه در قالب های پرسی (( stamping die تا سختی 62 راکول
 • بازسازی پروفیل قالبهای اکسترود
 • ترمیم چرخدنده