انواع قالب سرنگ انسولین

Insulin syringe

سرنگ انسولین چیست

سرنگ انسولین از جمله امکانات فنی این مدل سرنگ را می توان در موارد ذیل اشاره نمود :

  • بسیار راحت و دقیق
  • سرنگ انسولین کمترین میزان درد به علت تیزی سر سوزن و پولیش الکترو شیمیایی آنها
  • به علت طراحی خاص ، حباب هوا نمی گیرند و تمام انسولین را به دقت وارد بدن می نماید.
  • ساخت انواع سایزهای سرنگ انسولین از کوچیکترین سایز تا بزرگترین سایز
ساخت قالب سرنگ