تولید انواع قالب سرنگ

general Syringe

انواع سرنگ عمومی

ما در فولاد مورد استفاده در ساخت سنبه و کویتی و سایر اجزای با اهمیت قالب معمولا از جنس فولاد کرم بالا با سختی مناسب برای افزایش مقاومت و خوردگی و … در راستای عمر بالای قالب استفاده می کنیم .کلیه اجزای مهم قالب به صورت Insert با دقت بالا ماشین کاری میشود .بدین ترتیب کلیه قطعات با توجه به درجه حساسیت فولاد متناسب با سختی مناسب انتخاب میشود و قابلیت تعویض خواهند داشت .

ما در MPTE شرکت مهندسی پارس توس به ساخت انواع قالب های سرنگ در تمامی ابعاد 1ml , 2ml , 3 ml , 5 ml , 10ml, 20ml, 50 mlپرداخته ایم .

سرنگ 1CC

سرنگ 2CC

سرنگ 3CC

سرنگ5CC

سرنگ 10CC

سرنگ 20CC

سرنگ 50CC