قطعات دقیق قالب های اروپایی

تولید قطعات ماشین و قالب قطعات یدکی با مقاومت بالا در دستگاه های CNC تولید می شوند .قطعات با دقت بالا تجهیزات ساختاری و اندازه گیری بسیار دقیق و مدل عملیاتی ایده آل برای تولید سفارشات با حجم بالا و کم حجم قطعات دقیق است.این قطعات معمولاً برای ماشینهای مونتاژ با سرعت بالا یا تجهیزات تولیدی برای صنایع مختلف در نظر گرفته می شوند ،

از لحاظ هندسه ، مواد اولیه و اتمام بسیار متفاوت هستند.

برخی از خدمات قابل ارائه به شرح ذیل میباشند.

– طراحی و ساخت قالب های دقیق پزشکی بر اساس استاندار سوئیس نظیر قالب سرنگ ، قالب برل ، قالب پلانژر ، قالب هاب و …

– (Design and manufacture of medical syringe molds upon Switzerland standard. Barrel, Plunger, Hub mold and… )

– ساخت قطعات یدکی قالبهای اروپایی نظیر سنبه، کویتی، بوش پران، نازل هاترانر، نازل تیپ ، ولو گیت نازل ، مس بریلیوم نازل و …

– (Manufacture of spare parts for European injection molds, Core, Cavity, stripper bosh, Hotrunner Nozzle, Valve gate nozzle, Cupper beryllium nozzle )

– اورهال ؛ تعمیر و بازسازی قالب های دقیق پزشکی نظیر قالب سرنگ – اورهال؛ تعمیر و بازسازی قالب های درب نوشابه و آب معدنی (Refurbishment of Cap molds)

– اورهال و بازسازی قالب های فول هاترانر(full hot runner refurbishment)

– اورهال و بازسازی قالب های پریفورم اروپایی(Refurbishment of Preform mold)

– اورهال و بازسازی قالب های جدار نازک ظروف بسته بندی (Refurbishment of thin wall Swiss made molds)

– اورهال و بازسازی قالب های کانکتور الکتریکی (Refurbishment of electrical connector molds)

– ترمیم و بازسازی خط جدایش در قالب تزریق پلاستیک و قالب دایکست

– رفع نشتی راه آب قالب پلاستیک

– رفع پلیسه محصول پلاستیک

– ترمیم نواحی آسیب دیده داخل حفره ( کویتی)

– ترمیم کشویی ها

– ترمیم لبه ها ؛ گوشه ها و پریدگی

– اصلاح گیت تزریق

– ترمیم ترک کویتی

– اصلاح سنبه

– بازسازی لبه در قالب های پرسی (( stamping die تا سختی 62 راکول

– بازسازی پروفیل قالبهای اکسترود

– ترمیم چرخدنده

– تغییر سایز سنبه های پریفورم

– رفع عیب و تعمیر قالب های تزریق پلاستیک